Inhuldiging nieuwe schoolnaam en logo

Beste ouders,

Als we zeggen dat we samen bouwen aan een nieuwe weg, dan menen we dat ook. De leerkrachten van de GBS hebben niet stilgezeten de voorbije maanden. We zijn ontzettend opgetogen dat wij jullie mogen uitnodigen voor de officiële inhuldiging van de nieuwe naam voor onze basisschool en daarbij hoort ook een nieuw logo.

Wanneer? vrijdag 17 januari 2020 om 15u
Iedereen welkom!